Головна > Новини > Офіційне звернення Pelekh Agency

Офіційне звернення Pelekh Agency

Česky / Українскою нижче

Vážení novináři, vládní úředníci a veřejnost. Jmenuji se Roman Pelech a zastupuji společnost "Pelekh agency". Naše agentura působí od roku 2002 a je jednou z největších a nejznámějších agentur pro zaměstnání v zahraničí pro Ukrajinu. Naších služeb ročně využívají více než 10 000 pracovníků v různých odvětvích a oblastech od úzkých specialistů z těžení ropy až na pomocné dělníky v zemědělské výrobě. Úspěšně spolupracujeme s více než 1000 firem z 20 zemí Evropské unie: v Polsku, Maďarsku, Německu, Litvě, na Slovensku, ve Slovinsku, České republice a dalšími.

Situace, která se nyní vyvinula v českých vládních orgánech vyrostla do velkého a závažného problému, což donutilo nás k napsání tohoto dopisu. V současné době přirozená migrace obyvatelstva evropských národů na Západ způsobila velké problémy v ekonomice většiny zemí ve východní Evropě. Velká potřeba zaměstnanců vede k bankrotu a omezuje výrobu většiny velkých podniků. Většina zemí zvládly to tak, že umožnily kvalifikovaným zaměstnancům a pomocným pracovníkům s Ukrajiny a rychle vystavovat dokumenty a krátkodobě pracovat ve svých zemích, a my jako agentura úspěšně uskutečnily nabírání, testování a pohovory pro zaměstnance, zabývali jsme se přípravou potřebných dokumentů a pomoci s přepravou k pracovišti. Poté, co Česká republika zavedla nová pravidla pro zaměstnávání Ukrajinců s názvem „Režim Ukrajina“ zařídili jsme licenci a začali jsme rekrutovat odborníky pro zaměstnavatele v této zemi. Ale takového procesu zařízení dokumentů pro zaměstnaní v České republice, zaměstnanci naší agentury neviděli během všech 15 let existence společnosti.

Všudypřítomná korupce na všech úrovních, od velvyslance až na úředníka, zaměstnanci Českého velvyslanectví berou úplatky. Dokonce se prodávají záznamy pro podání dokumentů na velvyslanectví - a přitom žádná záruka získání pracovního povolení. Naše agentura nikdy nedává úplatky a nepodporuje korupci, nikdo z našich zaměstnanců nikdy nenabízel úplatek, pracujeme transparentně a v souladu se zákonem. Například termín zařízení dokladů činí v Polsku 14-28 dní, v Litvě 14 dní a v Česku dokumenty se vystavují 8 až 12 měsíců (!!!) a nakonec, polovina kandidátů dostává odmítnutí, pokud nedává úplatek , „Černé“ pracovní agentury, dávají českým úředníkům úplatky 1000 až 3000 euro za osobu vystavují potřebné dokumenty do 3 měsíců.

My jako agentura, vyzýváme všech, kteří mohou přispět k vyřešení toho problému! Naše země bojuje proti korupci a chceme pracovat jako skutečná evropská společnost! Jsme proti úplatkářství a vydírání; Žádáme maximálně zjednodušit postup pro udělování krátkodobých pracovních povolení pro zaměstnání Ukrajinců stejně jako většina zemí EU, nebo povolit práci odborníků na základě bezvízového styku 90 dnů na šest měsíců, jako tomu bylo na Slovensku, v Maďarsku, Černé Hoře, Polsku a dalších).

Děkuji za pozornost!

Шановні журналісти, представники влади та громадськість. Мене звати Роман Пелех і я представляю компанію Pelekh Agency. Наша агенція працює з 2002 року та є однією з найбільших та найвідоміших агенцій по працевлаштуванню закордоном в Україні. Через нас щорічно проходить понад 10 000 працівників різних галузей та напрямків від вузьких спеціалістів з видобутку нафти до різноробочих в галузі сільського господарства. Ми успішно співпрацюємо більше ніж з 1000 компаніями з 20 держав Европейського Союзу: Польща, Угорщина, Німеччина, Литва, Словаччина, Словенія, Чехія та інші.

Ситуація, що склалася наразі в чеських урядових органах переросла в велику і серйозну проблему, саме це змусило нас написати цей лист. В даний момент природня міграція населення европейських народів на Захід спричинило великі проблеми в економіці більшості країн східної Европи. Велика потреба в працівниках змушує банкрутувати та обмежувати виробництво в більшості великих підприємств. Більшість країн справилися з цим дозволивши спеціалістам та різноробочим з України швидко оформлювати документи та короткостроково працювати на території своїх країн, а ми як агенція успішно проводили набір, тестування та співбесіди для працівників, займалися оформленням необхідних документів та допомогою з доїздом до місця роботи. Після того як Чехія ввела нові правила працевлаштування для українців під назвою “Режим Україна” ми оформили ліцензію і почали набирати спеціалістів для роботодавців з цієї держави. Але, те як проходить процес оформлення документів для працевлаштування в Чехії, працівники нашої агенції не бачили за всі 15 років існування компанії.

Тотальна корупція на всіх рівнях, всі, починаючи від посла закінчуючи простим клерком, працівником чеського посольства беруть хабарі. Продаються навіть записи на подачу документів в посольство – і це без гарантії отримання дозволу на роботу. Наша агенція ніколи не дає хабарі і не підтримує корупцію, жоден з наших працівників ніколи не пропонував хабар, ми працюємо прозоро і згідно законодавства. Для прикладу термін оформлення документів в Польщі становить 14-28 днів, в Литві 14 днів, а в Чехії документи оформляються від 8 до 12 місяців (!!!) і в кінцевому результаті, половина кандидатів отримують відмови, у випадку якщо ти не дав хабар. “Чорні” агенції з працевлаштування, даючи хабарі чеським урядовцям від 1000 до 3000 Евро за людину, оформляють всі необхідні документи до 3 місяців.

Ми як агенція, закликаємо всіх хто може бути до цього причетний допомогти вирішити цю проблему! Наша країна бореться з корупцією і ми хочемо працювати як справжня Европейська компанія! Ми проти хабарі і поборів! Просимо максимально спростити процедуру надання короткострокових дозволів на роботу для українців як це зробили більшість країн ЕС або ж дозволити працювати спеціалістам по безвізовому режиму 90 днів у півріччі як це зробили в Словаччині, Угорщині, Чорногорії, Польщі та інших).

Дякуємо за увагу!